Algemene informatie

 • De deelnemers dienen zich uiterlijk een half uur van tevoren te melden bij de aanmeld-tent.
 • Deelnemers krijgen bij aanmelding een tas met daarin:
  × Badmuts met nummer die je verplicht moet dragen, pas als je uit het water bent mag hij af;
  × 2 startnummers, een voor zowel lopen en een voor fietsen met veiligheidsspelden;
  × Stickers met je nummer om te plakken op je spullen zodat niets verloren gaat;
  × Nummer voor op je fiets;
  × 2 consumptiemunten, deze kunt u besteden in de feesttent van de kermis (waar ook de prijsuitreiking is)
 • Een kwartier voor de start wordt er nog de nodige informatie gemeld. Zorg dus dat je uiterlijk om 12:45 uur aan de start verschijnt.
 • Als je uit het water komt lever je de badmuts weer in bij de crew. Er staat iemand om je badmuts op te vangen
 • Bij het fietsen is een valhelm verplicht. Geen helm betekent niet fietsen!
 • Tijdens de gehele wedstrijd is een EHBO-post aanwezig
 • Na de wedstrijd krijgt elke deelnemer een bedankje/herinnering
 • Na afloop kan elke deelnemer zijn/haar fiets ophalen bij de wissel op vertoon van je startnummer. De wissel blijft bewaakt tot 15:00 uur
 • Naar verwachting reiken we om 14:30 uur de prijzen uit op de kermis. Er is een categorie heren, dames en trio’s
 • De fietsroute wordt op alle punten bewaakt door vrijwilligers. Houdt u zich ten alle tijden aan de verkeersregels
 • Als je om wat voor reden dan ook toch niet mee wilt/kunt doen. Geef dit dan vooraf door aan de organisatie
 • Vrijwilligers zijn te herkennen aan hun shirt met de tekst CREW. Volg a.u.b. eventuele instructies op van de vrijwilligers
 • Een deelnemer die tijdens de wedstrijd staakt dient dit onmiddellijk door te geven aan het wedstrijdsecretariaat en een van de startnummers af te geven.

Zie voor verdere informatie ook: