Regelement

Dit regelement is bedoeld om:

 • Een sfeer van sportiviteit, gelijkheid en eerlijk spel te creeeren
 • Veiligheid en bescherming te bieden
 • Vindingrijkheid en bekwaamheid  te benadrukken zonder de bewegingsvrijheid van de deelnemer te veel te beperken

Algemeen

 • Hulp tijdens de wedstrijd anders dan medische is niet toegestaan
 • De deelnemers dienen zich aan de algemene verkeersregels te houden
 • Startnummers worden door de organisatie verstrekt en dienen zichtbaar gedragen te worden. Geadviseerd wordt om de nummers vooraf op een shirt te spelden, zodat je deze gemakkelijk aan kan trekken wanneer je aan het fietsparcours begint
 • Deelneming geschiedt op eigen risico
 • Het meerijden van familie, vrienden of kennissen gedurende de wedstrijd is niet toegestaan. Wel mag iemand je helpen bij de wissels. Wanneer diegene voor overlast zorgt, mag de organisatie hem of haar vragen de wissel te verlaten.
 • De deelnemers vrijwaren de Stichting Paardenjaarmarkt Beusichem en de Kermis Triathlon Beusichem van alle aanspraken en/of vorderingen die mogelijkerwijs kunnen voortvloeien uit deelname aan de triatlon;
 • De maximale tijdslimiet voor deelname bedraagt 2 uur
 • Verloren voorwerpen (kleding, materiaal, etc.) kunnen tot 2 weken na de wedstrijddatum worden nagevraagd bij de organisatie van de Kermis Triatlon Beusichem via info@kermistriathlonbeusichem.nl
 • Deelnemers dienen zich uiterlijk om 12:30 te hebben aangemeld bij de organisatie
 • Draag je wedstrijdkleding fatsoenlijk

Zwemmen

 • Als je hulp nodig hebt tijdens het zwemmen, moet direct een vuist omhoog gestoken worden omdit kenbaar te maken
 • Het vlot, die het zwemparcours markeert, dient door de deelnemers rechts te worden gepasseerd
 • Deelnemers mogen elke zwemslag gebruiken om zich door het water voort te bewegen. Ze mogen ook watertrappen of drijven
 • Het is toegestaan zich aan de bodem af te zetten
 • Deelnemers moeten zich aan het voorgeschreven zwemtraject houden
 • Deelnemers mogen op de bodem staan of uitrusten door een levenloos voorwerp, zoals een boei, vast te houden
 • Een deelnemer moet altijd de badmuts dragen die de organisatie van de Kermis Triathlon Beusichem wordt verstrekt
 • Draag geen sokken, zwemvliezen of peddels. Waterschoenen zijn wel toegestaan.
 • Wetsuits of zwemsuits zijn toegestaan.

Fietsen

 • Valhelm is verplicht tijdens het fietsen! Geen helm is niet fietsen
 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de rugzijde te worden gedragen
 • Stayeren is niet toegestaan. U dient een afstand te houden van 12,5 meter gerekend van voorwiel tot voorwiel. Dit betekent dat er zo’n 6 fietsen tussen u en de atleet voor u moeten passen. Een inhaalmanoeuvre dient binnen 30 seconden te worden volbracht. Niet rechts aanhouden betekent dat u de doorgang voor andere weggebruikers blokkeert
 • Stap voor de wisselzone van je fiets af! Er wordt een balk geplaatst bij de wissel, zodat de deelnemers genoodzaakt worden om af te stappen. Wanneer er niet vroegtijdig wordt afgestapt, dan is het risico op vallen groot! De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. In de wisselzone mag ten alle tijden niet gefietst worden
 • Zorg dat je remmen goed zijn afgesteld en je helm niet beschadigd is
 • Houd altijd rechts aan, tenzij je gaat inhalen
 • Houd je aan de verkeersregels.

Hardlopen

 • Het startnummer dient duidelijk zichtbaar op de buikzijde te worden gedragen
 • De deelnemers dienen zo veel mogelijk rechts van het pad te lopen
 • Houd het parcours aan, afsnijden is niet toegestaan.

Wedstrijdleiding

 • Protesten kunnen ingediend worden bij de wedstrijdleider
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider

Parkeren tijdens de wedstrijd

 • Deelnemers dienen te parkeren op het parkeerterrein van Sit Design, Beijerdstraat 22 in Beusichem. Het parcours gaat hierlangs, dus tijdens de wedstrijd is deze parkeerplaats niet bereikbaar
 • Toeschouwers worden vriendelijk verzocht hun auto’s zodanig te parkeren dat de overige deelnemers en andere verkeersdeelnemers geen last hiervan ondervinden.

Voor verdere informatie zie ook: